ORKAITĖS

Neff

Kaina - 650,00 EUR  AKCIJA!


B57CR22NOB
B57CR22NOB

Neff

Kaina - 650,00 EUR


B57CR22NOB
B57CR22NOB

Bosch

Kaina - 480 EUR  PARDUOTA

pirolize


HBA63B150B
HBA63B150B

Smeg

Kaina - 300 EUR

Microbange


SC445MX
SC445MX

Smeg

Kaina -300 EUR PARDUOTA


SF478X
SF478X

Samsung

Kaina - 250 EUR NAUDOTA PARDUOTA


NV70K1340
NV70K1340

Samsung

Kaina - 300 EUR


NV66M3531BS
NV66M3531BS

AEG

Kaina -270 EUR PARDUOTABosch

Kaina - 350 EURNeff

Kaina - 500 EUR


B47CR22NOB
B47CR22NOB

Bosch

Kaina - 450 EUR

Germany


HBG634BS1B
HBG634BS1B

John Lewis ( AEG)

Kaina - 300 EUR


JLBIOS622
JLBIOS622

Logik

Kain - 180 EURHotpoint

Kaina - 240 EUR

Micro


MWH424
MWH424

Miele

Kaina - 650 ,00 Eur


H2566BP
H2566BP